10 причини да се храним органично

Органичните храни и продукти са една изключително важна част от здравословното хранене. Те съдържат оптимално количество хранителни вещества, които подпомагат организма. Вижте 10-те причини, поради които е добре да се храним с био храна:

1. Без химикали

Органичната храна не съдържа химикали като пестициди, консерванти, изкуствени оцветители, ароматизатори, подсладители, подобрители, стабилизатори, транс-мазнини и други хранителни добавки, които могат да окажат лошо влияние върху здравето ни.

2. Повече хранителни вещества

Благодарение на биологичното земеделие, органичните храни са по-богати на важни хранителни вещества, понеже се отглеждат в богати почви по естествен начин. Така био храните са по-здравословни и помагат на организма да функиционира на оптимално ниво. Редица изследвания показват, че органичните продукти са по-богати на антиоксиданти, витамин C, и минералите калций, магнезий, хром и желязо.

3. Без хормони, антибиотици и патогени

При биологичното земеделие на животните не се дават рутинно антибиотици или фуражи, съдържащи животински продуки, които може да са били заразени с патогени. Също така не се използват и хормони за растеж. Органичното животновъдство има по-ниски нива на патогени, което се дължи на по-високите стандарти за хуманно отглеждане на животните.

4. Без ГМО

Генното инженерство на храните и генетично модифицираните организми (ГМО) са огромна заплаха за здравето ни в днешно време и се съдържат в повечето традиционни хранителни продукти по щандовете на магазините. Тъй като органично произведените храни не могат да бъдат генетично модифицирани по никакъв начин, да се храним органично е единственият начин, по който можем да бъдем сигурни, че в храната ни няма ГМО.

5. Без йонизиращи лъчения

Органичната храна не може да бъде облъчена с йонизиращи лъчения. Облъчването променя структурата на макро и микроелементите в храните и създава свободни радикали. Тези свободни радикали могат да се комбинират с вече съществуващи химикали в храните, като остатъци от пестициди, и да образуват нови химични вещества, наречени радиолотични продукти, които могат да атакуват клетките и техните системи.

6. По-добър вкус

По-високото количество на хранителни вещества в почвата, по-здрави растения, отглеждани в сезона им, събиране на реколтата след узряването на културите, намалено време за съхранение, липса на преработка, по-високо естествено съдържание на захар и животни, отглеждани в естествена среда по хуманен начин – всичко това допринася за по-доброто качество и вкус на органичната храна.

7. По-здрави деца

Храненето на децата ни с органична храна значително би намалило излагането им на остатъци от пестициди и други вредни химикали. Бебетата и децата са много по-податливи на въздействието на химични вещества от възрастните, тъй като приемат повече храна на килограм телесно тегло и имат все още недоразвити органи, които намаляват способността им да изхвърлят токсините.

8. Съхранение на екосистемите

Методите на биоземеделието спомагат за запазване на екосистемите ни. Ротацията на културите и опазването на почвите поддържат земеделските земи в добро състояние, а въздържането от използване на химикали запазва екосистемата.  От друга страна се създават и по-естествени местообитания за местните животни, които от своя страна помагат за баланса на местните екосистеми.

9. Биоразнообразие

Практиката на традиционното земеделие е да убива всичко, което заплашва максималния добив от реколтата. При биологичното земеделие се запазва многообразието в околната среда. Чрез него се насърчава естественото биоразнообразие и опазването на природното генетично разнообразие на растенията, насекомите и животните.

10. По-добро бъдеще

Купуването на органични продукти увеличава потреблението им, което от своя страна насърчава земеделските производители и преработватели да произвеждат повече органични продукти. Това би направило био продуктите по-разпространени, по-евтини и по-достъпни за всички. По-голямото търсене на органични продукти би довело и до прекратяване на традиционните земеделски практики и вредното въздействие, което оказват върху околната среда и здравето ни.